St Declan's College

‘Make Irish visible in Cabra’ campaign

Comórtas póstaeir/Poster competition
16-April-20
‘Make Irish visible in Cabra’ campaign

‘Make Irish visible in Cabra’ campaign

Comórtas póstaeir/Poster competition

Cén focal Gaeilge is fearr leat? What is your favourite Irish word?

Tarraing é, cuir dath air - agus iarr ar thuismitheoir cóip de do phóstaer a sheoladh ar ríomhphost chuig biagcaint7@gmail.com. Seol iontrálacha le Ainm an linbh, an rang ina bhfuil siad agus ainm na Scoile.

Draw it, colour it in – and ask a parent to email a copy of your poster to biagcaint7@gmail.com. Send entries with Name of child, class and name of School.

Dáta deiridh: Dé hAoine, 24u Aibreán. Closing date : Friday, 24th April

Tá an comórtas seo oscailte do dhaltaí Bunscoile agus Meánscoile atá ag freastal ar scoileanna i gCabrach, Baile Átha Cliath 7.

This competition is open to Primary and Secondary pupils attending schools in Cabra, Dublin 7.

Bronnfar rogha duaiseanna ar na haoisghrúpaí - A selection of prizes will be presented to various age groups.

Is féidir póstaeir a thaispeáint ar leathanach Facebook Bí ag caint, agus / nó i gceantar Cabrach le linn Seachtain na Gaeilge nó i rith na seachtaine pobail. Posters may be displayed on Bí ag caint Facebook page, and/or in the Cabra area during Seachtain na Gaeilge or during Community week.

11 Oct 2022
6th year parent teacher meeting
13 Oct 2022
Draoicht Players Play
17 Oct 2022
Maths week 2022
28-Sep-2022
16 students receive the Bronze Award
27-Sep-2022
St Declan's honours its highest academic achievers
Enquire
Make a Payment
Contact
St Declan's College,
Nephin Road,
Cabra,
Dublin,
Ireland

01 838 0357Edmund Rice
Location
© 2022 St Declan's College